หมายเหตุ : ลูกค้าสาหมายสมัครไป 1 บัญชี ต่อ 1 คน หากพบเจอมียูสเซอร์เกิน 1 ยูสเซอร์ ทางเราจะลบบัญชีในทั้งหมดทุกกรณี

ลืมรหัสผ่าน